CAHAYA PENGHAFAL Al-QUR’AN

 

Beranjak bangun dari tempat tidurku
Aku mengisi hari yang penuh makna
Bergenggam erat menepis rasa gundah dan nestapa
Haki yang mengantarkan pagi buta
Bukanlah satu angan-angan belaka
Namun ini adalah soal menggapai cita-cita

 

Aku letakkan Mushaf di hadapanku

Melalui visus dengan penuh harapan

Aku buka helai mushaf yang berisi pedoman Sang Pencipta

Terdapat sebaris ayat yang penuh makna

Membuat bulu kuduk menjadi berdiri kaku

Sempurna, Kalam Sang Maha Pencipta

 

Setiap kali membacanya diriku tenang bagaikan cahaya

Bersama dalam suka maupun duka

Sendiri akan kurangkai karsa

Sendiri akan kuentaskan buana

 

Aku ingin berduyun-duyun mengejar cinta-Nya

Membaca dan menghafal kalam-Nya

Walaupun beratnya cobaan

Tak ada kata menyerah dalam kamus hidupku

Hingga sampai akhir hayat hidupku.

 

Jakarta, 1 September 2021

 

 

Nurwahyudi lahir di Jakarta, 27 Februari 1999. Penulis merupaka anak pertama dari dua  bersaudara. Ibu bernama Nurjanah dan Bapak bernama Andi Rhmansyah. Menempuh  pendidikannya di SD Tamansari 03 PG, SMP NEGERI 54 Jakarta Barat dan SMK Jakarta  Pusat 1.
Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Al Azhar  Indonesia. Penulis bekerja sebagai guru di Yayasan Ihya Ul Ummah dan Guru di TPQ Nuru  Jihad, menjadi Imam Rawatib di Masjid Niurul Hidayah dan menjadi Seksi Pendidikan di  Musholla Al Mujahidin. Penulis juga aktif untuk menguti seminar kepenulisan dan mengikui  lomba-lomba menulis nasional.